top of page

Gerealiseerde doelen

Bijdrage Viering Huissen 700


Naast hand en spandiensten heeft De Stichting financieel bijgedragen aan het welslagen van de viering van Huissen 700.


Andere doelen:
bottom of page