zondag 18 november 2018 ..:: Home ::..   Inloggen 

Stichting "Vrienden van Huissen"

Volg de "Stichting Vrienden van Huissen" op de Twitter! 

Wordt ook onze facebook vriend!

Ons Youtube Kanaal met beelden van het Vleiskeure, Onthulling van Huissense Spreuken enz Beelden van HuissenTV

  /

 

 

 

 

In de oprichtingsakte staat de volgende volzin.

Het promoten, het bewaken, het instandhouden
en het uitdragen van de identiteit, het karakter, het cultuurgoed
en de tradities van Huissen.
Voorts al hetgeen dat met een en ander
rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.

In normale bewoordingen zijn wij
een groep Huissenaren die opkomen voor
Huissen en haar tradities en gebruiken.

 

 

 

© 2010 Stichting Vrienden van Huissen powered by InnovaNed